Cenová ponuka pre Durisol

Podklady spracovania CP pre rodinný dom , bytový dom alebo polyfunkčný objekt :

  • Osobné poskytnutie alebo zaslanie  PD minimálne časť výkresovej dokumentácie formát PDF - / Pôdorysy jednotlivých podlaží, rezy, pohľady, výkresy stropov, krovu a strechy/.
  • Dostatočné okótovanie rozmerov objektu a stavebných otvorov v označenej mierke výkresu.
  • Zaslanie kontaktných údajov - meno, kontakt / mobil, e-mail, miesto realizácie výstavby.
  • V prípade oplotenia je možné dohodnúť sa na zameraní.
  • Vlastným zameraním,  zaslaním presných rozmerov a požadovanej výšky oplotenia / vlastná predstava,  vyskladanie oplotenia a zrátanie jednotlivých tvaroviek / umožňuje veľmi rýchlu odpoveď CP.

 

Podklady zaslať na e-mail : juraj.rovnak@gmail.com

 

 

Služby :

  • bezplatné spracovanie CP pre dodávku materiálu - / množstvo a cena materiálu, množstvo výplňového betónu, poskytnutá zaujímavá zľava závislá od miesta výstavby, objemu materiálu a konkrétneho osobného jednania /.
  • zabezpečenie dodávky materiálu  z BA na miesto výstavby / kalkulácia ceny a úhrada dopravy -  špedícia /
  • bezplatné zaškolenie na stavbe a odborné poradenstvo počas výstavby.

 

 

                   

Kontakt

Ing. Juraj Rovňák Benadova 3
Košice-Dargovských hrdinov
04022

pobočka :
Stop Vode s.r.o.
a San-Injekt, s.r.o.
Južná trieda 66, 040 01
Košice
/kancelária a skladové priestory /

---------------------------------
IČO : 34 327 622
DIČ : 1020772621
IČ DPH : SK 1020772621

Slovenská sporiteľňa a.s. -
č.u.:5032578299/0900
+421 907 617 073
+421 917 977 137
juraj.rovnak@gmail.com